درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 


حسين پاکدل متولد 1338 اصفهان

مسئوليت‌ها

مدير پخش شبکه اول 73- 1366
مدير جشنواره بين المللی فيلم‌های کودکان و نوجوانان- چهار دوره
رئيس تئاتر شهر 81-1376
تهيه‌کننده رسمی صدا و سيما


فعاليت‌ها

1365- برنامه سفرنامه شوروی (شب‌های لنينگراد). سه قسمت. نويسنده (شبکه اول)
1367- برنامه مقاومت تا پيروزی 60 قسمت. (زنده) مجری (شبکه اول)
1369- مجموعه بهداشتی فلج اطفال 10 قسمت. نويسنده و تهيه‌کننده (يونيسف)
1370- مجموعه آموزشی هشدار 20 قسمت. نويسنده و تهيه‌کننده (شبکه اول)
1371- مجموعه عروسکی صفر آقا 20 قسمت. نويسنده (با شادروان احمد بهبهاني) و تهيه‌کننده (شرکت نفت)
1372- برنامه نوروز 72 سيزده قسمت. مجری (شبکه اول)
1372- سريال شليک نهايی 26 قسمت. نويسنده ( با محسن شاه‌محمدی) (شبکه اول)
1374- مجموعه قصه شب سيما 152 قسمت. طراح، نويسنده و تهيه‌کننده (شبکه اول)
1375- اينجا ايران است 130 قسمت. طراح، نويسنده و تهيه‌کننده (جام جم)
1375- برنامه چهره به چهره 26 قسمت. نويسنده و مجری (شبکه دوم)
1375- برنامه مسافر 60 قسمت. نويسنده (با محمد صالح‌علا) (شبکه دوم)
1379- مجموعه همسايه‌ها 26 قسمت. نويسنده (شبکه سوم)
1381- سريال سفر سبز 18 قسمت. نويسنده (با محمدحسين لطيفی) (شبکه سوم)
1382- سريال مشق عشق. مشاور پروژه (شبکه اول)
1382- مجموعه شبی از شب‌ها 26 قسمت. نويسنده (با رضا کريمی) (در حال تصويربرداری در تهران. شبکه سوم)
1383- سريال عرصه سيمرغ 26 قسمت (بر اساس زندگی پروفسور محمود حسابی) در حال نگارش.