درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
یکشنبه 14 تیر 1383
موضوع: روزنوشت
● جهان نمايش و نمايش جهانی

همنشينی و دمخور شدنِ طولانی مدت با تئاتر وجماعتِ تخيل پرورِ تئاتری ، مُحسناتِ بی شماری دارد ، از جمله اينکه به مرور، همه اتفاقاتِ عالم برای آدم ، شکل دراماتيک پيدا می کند. صحنه کوچک و محدود نمايش ، گستره ای می يابد به ابعاد چهارسوی جهان و همه ابناء بشر می شوند بازيگرانش ، در يک نمايش بزرگ . و صد البته در واقعيت زندگی ، حوادث تلخ و تراژيک ، بسيار بيش از اتفاقات طنز و شادی آور است . اين روزها چون نيک بنگريم به مدد بزرگنمائی ساحرانه رسانه های مدرن ، مجموعه اتفاقات جهان به نحو حيرت انگيزی طنز شده است ، به گونه ای که بايد با ديده عبرت بدانان نگريست و گريست . به واقع انگار عقلای عالم را به چاهی ژرف و بی روزن ريخته و ديوانگان زنجيری را بر مصدر امور نشانده اند. طبيعت هم که به قول " ميلان کوندرا " به شکل حيرت آوری موجودات احمق توليد می کند . اين روزها

چنان با زبردستی و استادی حقايق را قلب می کنند که فقط می توان انگشت حيرت به دهان گزيد، چنان که گوئی خداوند بشر را آفريد ، تا خودش را ماهرانه سر کار بگذارد. از روز پنجشنبه که قرار شد " صدام حسين" را در دادگاهِ ويژه ای در داخل خاک اشغالی عراق محاکمه کنند ، من هم همچون ميليون ها انسان ديگر مشتاق و پيگير بودم ببينم آغاز و سرانجام اين معرکه به کجا می انجامد . روند جريان اولين جلسه دادگاه ، حدسم را قوّت بخشيد و فهميدم، متن اين نمايش را کهنه کاران عرصه سياست حاکم بر جهان، بسيار هوشمندانه و باور پذير نوشته اند. ساده انديشی است گمان بريم ، خارج از خواست و اِرده استکبار و به دور از قواعد وضع شده برای اين بازی تمرين شده ، راه نفوذی برای پی بردن به حقيقت ماجرا، برای زبده ترين خبر نگاران وجود دارد . آنچه بايد به جهان مخابره شود از صوت و تصويروحروف، چيزی است که از ماهها قبل طراحی شده . اطلاعات جهان به ظاهر هوشيار از اتفاقات روی داده بسيار اندک است ولی شکل بديع اين نمايش" گروتسک" به گونه ای حقيقت نما کارگردانی شده است. و ما همه محکوم به تماشای اين سياه بازی تلخيم . هيچ کس نمی داند در اين هفت ماه پس از دستگيری کودکانه سردار قادسيه بر او چه و چگونه گذشت ، چه گفتند و چه شنيدند ، چه توافق ها کردند ، قرار است دقيقاً در صحنه نمايش دادگاه چه ديالوگهای حفظ شده ای ، چگونه گفته شود وچه ها گفته نشود . اين نمايش مثل هر نمايش واقع گرايانه ای در نهايت ، پايان روشنی دارد ، ولی به عمد نورها را پيش از کف زدن و تشويق تماشا گران بسته اند . راه دور نمی روم ، فقط اظهارات" رعد الحمدانی" برجسته ترين وکيل مدافع صدام را برای شما نقل می کنم . دقت کنيد او وکيل مدافع است ، نه کس ديگر . او می گويد: حکم اعدام ، در حق صدام صادر نخواهد شد ، زيرا به احتمال قوی وی با آمريکائی ها به توافقی دست يافته است که در صورت عدم فاش کردن برخی از اسرار مربوط به واشنگتن ، مصونيت از حکم اعدام را دريافت خواهد کرد . دقت کرديد؟ ضمناً آقای "محمد الرشدان" ، مسئول هماهنگی هيات وکلای مدافع صدام گفته است ، بيش از بيست و چهار تن مدارک و اسناد ، جهت محکوميت صدام ، از سوی کميته تحقيق آمريکائی ، به دادگاه عراق ، مسئول محاکمه صدام ارائه شده است. چقدر گفته بود؟ بيست و چهار تن . يعنی معادل دو ونيم کاميون ، يعنی بيست چهار نفر به مدت بيست و چهار سال ، آنها را تند خوانی کنند. يعنی.... آنوقت در ميان اين همه کاغذ ، حتی يک برگ آن در مورد تجاوز ارتش عراق به ايران آنهم به دستور شخص صدام نيست. بس است ، من باور کردم راستی و درستی حد دارد ولی حماقت ، آنهم از نوع مدرنش بی حد و حدود است ، و جهان نمايش به مراتب زيرک تر....