درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
پنجشنبه 1 مرداد 1383
موضوع: روزنوشت
● پاره حرف‌ها

طي سالهاي عمر جملاتي را از اينجا و آنجايادداشت کرده ام ، اين ها به مرور گنجينه بزرگي شده اند. فکر کردم بد نيست هر وقت فرصتي دست داد، تعدادي را تحت عنوان " برّاده ها " با مختصر دخل و تصرفی در اين بخش بنويسم، شايد به درد شما هم خورد. اگر خوانديد و خوشتان آمد، دعايش را به صاحب جمله کنيد. در مواردي که گوينده يا نويسنده اش را مي شناسم، يا يادداشت کرده باشم حتماً زيرهر جمله مي آورم.

1- تعجيل در خلق هنر مثل چُرت زدن موقع رانندگي است.( زنده ياد حسن حسيني از کتاب زيباي " برّاده ها " ي او )


2- چه غريب است که فداکاري هاي يک نسل، خط بطلان بر فداکاري هاي نسل ديگر مي کشد.

3- درد پيري مقدرترين شکايت همگان است.

4- شور عشق، به کارهاي ناقص اهميتي نمي دهد.

5- اگر کسي باشد که بايد به حالش دل سوزاند، عاشقي است که هرگز طعم بوسه هاي معشوق را نچشيده و به خاطر آن آه مي کشد و هزاران بار ترحم انگيزتراز او عاشق بي نوائي است که فقط لحظاتي چند طعم اين بوسه ها را چشيده و بعد براي هميشه از آن محروم مانده است.

6- هيچ صفحه اي ارزشمند نيست مگر اينکه وقتي برگردانده مي شود، پشت آن زندگي در تپش باشد.

7- اين عقيده که هنر بايد از سياست برکنار بماند، خودش يک گرايش سياسي است.

8- روزي روزگاري خواهد رسيد که چيزي جز"موسيقي" وجود نخواهد داشت، هيچ چيز!

9- آدم تنها با تکيه بر جوانيش به جائي نمي رسد.

10- بدون بلند پروازي، استعداد به درد نمي خورد.

11- بعضي از روي بيکاري و اينکه حوصله شان سر رفته است، عاشق مي شوند.

12- زندگي، چيز دشوار اما سرگرم کننده اي است.

13- ميمون ها با شکمشان فکر مي کنند.

14- وقتي چاره اي نباشد، يا راه در روئي نيابي، ياد مي گيري!

15- امروزه، ديگر اسکندري وجود ندارد، البته در آدمکشي! ولي عده اي هستند که خبرگي بيشتري دارند.

16- انسان، به انسانيت خود معترف نخواهد شد مگر، روزي که بر عشق دست يافته باشد.

17- پايه انسان تا بدانجاست که به طبيعت نيز روح مي بخشد.

18- تنها مقتداي من، عقل، احساس، و وجدان است.

19- بعضي ها به روح قانون تجاوز مي کنند، بي آنکه نقضش کنند.

20- بعضي آنقدر پيش رفته شده اند که به طلاق مي گويند، ازدواج باطل شده!

21- بزرگترين مجازات انسان اين است که آفريده شد.

22- بعضي اوقات دنيا روي حرکات و اشارات مُحبت اميز کوچک مي چرخد.

23- خوشبختي، يک موقعيت باد آورده نيست، بلکه نتيجه تلاش و زحمت فراواني است که بر خود روا داشته ايم.

24- انسان، به راحتي ممکن است در يک لحظه، همه چيزش را از دست بدهد.

25- يک زندگي، فقط با تعداد سالهائي که از آن گذشته اند، اندازه گيري نمي شود.

26- تنها چيزي که واقعاً به تو تعلق دارد، افکار و انديشه هاي تو است.

27- طاقت رواني مي تواند بيش از استقامت فيزيکي براي بقا، اهميت داشته باشد.

28- بعضي حوادث کوچک کافي است تا نشان دهد چقدر روکش نازک تمدن بشر شکننده است.

29- تخيل مي تواند جانشين واقعييات عادي و پيش پا افتاده شود.

30- در پناه سايه ها، انسان آسوده تر و تنهاتر است و فقط در مجاورت تاريکي است که حقيقتاً، ضمير به هيجان و جوشش مي آيد.

31- هر زني به دنبال قفس يک مرد است تا در آن زنداني شود.

32- يک ملکه، بيش از هر کس ديگر "غرور" براي از دست دادن دارد.

33- روشن ترين نشانه اينکه کسي غرورش را از دست داده، اين است که از موضعي بسيار بالا با ديگران حرف مي زند.

34- عده اي هستند که چون کار ديگري بلد نيستند، بچه توليد مي کنند و انتظار دارند ديگران بايد در راه آموزش و فرهنگ و خوشبختي بچه هاي آنها بکوشند.

35- انسان کسي را مي تواند نجات دهد که خود اصرار بر سقوط نداشته باشد.

36- وقتي وارد مي شوي لباست معرف تو است، وقتي مي روي حرفهايت.

37- خداوند وقتي بخواهد کسي را تباه کند عقلش را زايل مي کند.

38- آدمهاي احمق زيادي پيدا مي شوند که از ديگران به خاطر فضيلت هاي ايشان متنفرند.

39- مرگ زماني واقعي مي شود که از شکافهاي پيري به درون آدمي نفوذ کند.

40- در بعضي جوامع آدمها تصادفي و اتفاقي مي ميرند و در بعضي جوامع برعکس، يعني اتفاقي و تصادفي زنده مي مانند.

41- اول بايد دنيا را همانطور که هست بشناسيم، بعد آن را آن طور که مي خواهيم تغيير بدهيم.

42- دوربين همه تلوزيونهاي عالم فقط به اشخاص مشهور توجه دارد، مهم نيست اين شهرت از کجاست يا براي چيست.

43- در وجود ما بخشي هست که خارج از زمان به زندگي خود ادامه مي دهد، لذا بيشتر اوقات بدون سن هستيم، فقط در مواقعي خاص است که از سن خود آگاه مي شويم.

44- ما پيشاپيش مرگ کساني را که دوست داريم مجسم مي کنيم.

45- ما اغلب براي از ياد بردن درد و رنج به آينده پناه مي بريم.

46- ما همواره در مقابل نيروئي قوي تر ضعيف هستيم، استثنا هم ندارد.

47- در اين دنيا همه چيز از قبل بخشوده شده و در آن همه چيز به طرز وقيحانه اي مجاز است.

48- اين يکي از راز و رمزهاي زندگي است که از بي گناهان خواسته مي شود گناه خاطيان را به عهده بگيرند.

49- هيچ چيز نمي تواند به اندازه "حسادت" تمام وجود آدم را تسخير کند.

50- بشريت به ميزان شگفت آوري آدم احمق توليد مي کند. ( ميلان کوندرا )

51- آدمهاي با هوش در نوعي تبعيد محض متولد مي شوند.

52- عطش تحسين، برطرف نشدني است.

53- عشق جريحه دار شده، ظاهر نفرت به خود مي گيرد.

54- رفتار و گفتار آدم ها چيزي نيست جز پوششي براي پنهان کردن آنچه در خيالشان مي گذرد.

55- الحق ثروت عالم چه ناعادلانه تقسيم شده است!

56- هميشه پر هياهوترين آدم ها، بزرگ ترين آدم ها نيستند.

57- موش ترسوئي در يک جا، ممکن است در جاي ديگر دلاوري به نظر آيد.

58- دعائي که نيازش پرداخت نشده باشد به درگاه باريتعالي مستجاب نمي شود.

59- چه قشنگ مي زند ناقوس، وقتي براي کس ديگري زده مي شود!

60- قانون دنيا اين است که آدم نداند سايه اش را که به پاهايش چسبيده، تا کي مي تواند روي خاک به اين سو و آن سو بکشد.

61- انسان با مشاهده، خواندن و انديشيدن خود را کشف مي کند.

62- بعضي ها کامل به دنيا مي آيند، اما بعضي ديگر بايد براي به دست آوردن اين نعمت بزرگ مبارزه کنند.

63- بعضي وقتها زندگي واقعي از هر فيلمي بهتر است.

64- خداوند، عالمي وسيع تر از عالم خيال نيافريده است.

65- زنان از راه گوش عاشق مي شوند، و مردان از راه چشم.

66- بعضي ها يکدفعه متوجه مي شوند، غير از آنها آدمهاي ديگري هم روي کره زمين زندگي مي کنند، بعضي هرگز متوجه اين نکته کم اهميت نمي شوند.

67- مردان خوش قيافه مي توانند زنهاي خشمگين را براي مدت کوتاهي آرام کنند، و بالعکس.

68- يبوست، حتي براي والاترين، دوست داشتني ترين، و روحاني ترين آدم ها اتفاق مي افتد.

69- نسل هاي بسياري فکر مي کردند که دنيا به زودي خواهد مرد، بله درست است، دنياي همه آنها مرده است.

70- جزئيات کوچک زندگي غالباً مفاهيم عظيمي در بطن خود دارند.

71- قلب هاي سنگي، معمولاً بيش از قلب هاي ديگر توقع آسايش دارند.

72- هيچ چيزي مثل مطرح شدن کامل مرگ سبب نمي شود که شمارا به بازي بگيرند.

73- آدمهاي افسرده، خيلي زود به پيشگوئي هاي بد، دل مي سپارند.

74- به هيچ وجه نمي توانيد مادامي که با تحکم بر کسي غلبه کرده ايد از طرف او خيالتان راحت باشد.

75- هيچ احمقي مثل يک احمق تحصيل کرده نيست.

76- وقتي سروکار شما به عنوان يک انديشمند، به يک سرباز ساده افتاد، هر گونه توضيح دادن فقط کارتان را پيچيده تر مي کند. ( مائو)

77- وقتي زن زيباروئي از در وارد مي شود، داوري از پنجره به بيرون پرواز مي کند.

78- هيچ کس قادر نيست حکم صادر کند که زمان، چه چيزي براي شما در چنته دارد.

79- اين ساعت ها فقط بلدند گذشت زمان را بي رحمانه به رخ آدم بکشند.

80- زندگي طولاني بهترين معلم است، به شرطي که سر کلاسش غيبت نکنيد.

81- تقليد، صميمانه ترين نوع چاپلوسي است.

82- مردم به طرز نا اميد کننده اي خوش باورند، حتي تيزهوش ترينشان.

83- حتي افراد قوي هم با احساس گناه بيگانه نيستند.

84- آموختن چيزي که به شما کمک نمي کند تا درست زندگي کنيد، چه فايده دارد.

85- پدران، هميشه پسرانشان را از روي تصوير خود مي سازند اما نتيجه دلخواه هميشه عايد نمي شود. اما مادران در خصوص دخترانشان، کاري مي کنند که بشود.

86- مهم نيست که آدم کسي بشود، مهم اين است که کسي بماند.

87- پليس ها هرگز خداحافظي نمي کنند، چون هميشه اميدوارند دوباره آدم را ببينند.

88- قسمت اعصاب خُرد کن حرفه روزنامه نگاري اين است که، هميشه چيزهاي زيادي مي داني که نمي تواني از آنها استفاده کني!

89- تراژدي بزرگ زندگي آن نيست که چيزهاي جوان و زيبا مي ميرند، بلکه آن است که زندگي، آن ها را پير و خوار مي کند.

90- هميشه حرف اول را زن هاي خوشگل متمدن مي زنند، فقط حرف اول را.

91- آدم ها در درد و رنج متوجه مي شوند دعائي هم مي شود کرد، تا سالم هستند، آواز مي خوانند.

92- براي پول دار شدن، بايد خيلي چيزها را زير پا بگذاري، براي پول دار ماندن، بايد براي هميشه محکم پاها را روي آن چيزها فشار بدهي!

93- از يک جائي به بعد ديگر همه خطرها مساوي اند.

94- يادتان باشد هرگز سعي نکنيد اقتدار يک پليس را به ريشخند بگيريد.

95- نامه هائي که از طرف مرده ها مي آيد، پر از سکوت است.