درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
چهارشنبه 25 شهریور 1383
موضوع: روزنوشت
● يک مسئله ساده

امروز برای انجام کاری در سازمان چاپ و انتشارات ارشاد، گذرم به ميدان آزادی افتاد.


photo by N.kasraaian.jpg

امروز برای انجام کاری در سازمان چاپ و انتشارات ارشاد، گذرم به ميدان آزادی افتاد. ديدم دور تا دور ميدان را با استفاده از آنترپوز ديواره ای بد ريخت کشيده اند تا بالای آن با فاصله های بيست متر از هم، چيزهائی شبيه رشته چراغ گل مانند، آويزان کنند. روی آن ميله های کج و معوج هنوز آثار باقی مانده از فعاليت های ساختمانی ديده می شد. چهره ميدان آزادی که اولين تصوير از سنجش ذوق و سليقه ساکنان ايران، برای هر مسافر تازه وارد است، با اين چراغانی کريه، درست شده است مثل منظره دور افتاده ترين ميدان يک روستا در پيش از پيدايش تاريخ. لحظاتی به اين دست آورد زشتِ تزئين و آرايش شهری نگريستم. پيش خود فکر کردم چه رابطه ای بين هنر و سليقه رفيع مردم ايران با اينگونه هنر نمائی های سَبُک وجود دارد و چه مراحلی طی شده تا کج سليقه ترين افراد در صدر تصميم گيری برای نماسازی وزيبا سازی تهران، پايتخت کشوری زيبا و پهناور تکيه زنند. لحظه ای انديشيدم شايد جعلی در تاريخ رخ داده و اين همه بنای فاخر و زيبای باستانی که تحت عنوان ميراث فرهنگی در پهندشت سرزمين ما وجود دارد، متعلق به تمدن و مردم و جغرافيا و فرهنگی ديگر است!
آيا ذوق و سليقه هم در اين مملکت قحط شده!؟ آيا هيچ طراح يا هنرمندی يافت نمی شود که شهرداری به او سفارش طرح بدهد و اينطور مهمترين ميدان ورودی شهر را بد ترکيب نکند!؟
به گمان من بسيارند هنرمندان خوش ذوقی که می توانند با هزينه ای به مراتب کمتر، زيباترين طرح ها را ارائه کنند. متاسفانه اين بليه فقط خاص ميدان آزادی نيست، شهر تهران گرفتار اين گونه بی ذوقی هاست. به تزئينات در و ديوار شهر بنگريد، يکی از يکی بدتر و بی ريخت تر. نمی گويم عده ای نادان تازه به دوران رسيده، عناد دارند چهره ی شهر را مطابق پسندِ بی ذوق ترين اعراب دوران جاهلی بيارايند و تمامی فضاهای قابل ديد شهر را يکجا و با عجله، به کمپانی های چند مليتی بفروشند. اتفاقاً دوست دارند کاری بکنند کارستان، ولی افق فکر و سطح بينش و دانش هنری و توان آن ها تا همين حد است و بالطبع کسانی را در اطراف خود گِرد می آورند که هم سطح و هم اندازه خودشان باشند. بدين ترتيب بعد از مدتی، با ادامه اين روند نامعقول، چشم های تماشا به اينگونه هنر نمائی های سخيف و بد منظره عادت می کند و شهروندان را به شلختگی در تزئين خانه و کاشانه و محل کسب و خود روی سواری و حتی لباس و آرايش و پيرايش ظاهر سوق می دهد.
بنده قسم می خورم، نه با شهردار پرکار تهران مشکلی دارم و نه با اعضای شورای شهر و مثل خيلی از رقبايشان اصولاً آن ها را در کل آدم های سياسی کار نمی بينم، هرچند خودشان بر سياسی بودن تمام رفتارهايشان در هر محفلی تاکيد دارند از طرفی هيچ هاله ی قدسی هم دور سر آن ها نمی بينم. هر که و هر چه هستند وظيفه دارند در خدمت مردم اين ملک باشند. من رسول خادم عضو شورای شهر را می شناسم، فردی بسيار با ذوق، پر تلاش و خوش فکر است، بقيه هم حتماً انسان هائی شريف و متعهد ی هستند و آمده اند که بمانند و خدمت کنند، ولی با اين نحو انتخاب مديران پائين دست و اينگونه تصميم گيری ها، هم حاصل زحماتشان در جاهای ديگر که بسيار خوب کار کرده اند، از بين می رود و هم طول مدت ماندنشان را کوتاه کرده نام نيکی از خود به يادگار نمی گذارند. می دانم اداره درست اين کلان شهر سخت است و دانش و توان و همتی عظيم می طلبد ولی حالا که به هر شکل و شيوه، اين دوستان هستند و مسئوليت انجام امور و جلوه بخشی تهران به گردن آن هاست، آيا بهتر نيست قدری به ارتقاء سطح زيبائی شناسی و بينش هنری تصميم گيران بيفزايند تا تصوير زيباتری از پايتخت جمهوری اسلامی ارائه دهند؟ به نظرم بد نيست برای آن ها که عهده دار امر زيباسازی شهرند، يک مأموريت سفر به ديگر کشورها بگذارند تا بروند و ببينند ديگران چه می کنند و برای جزئيات زندگی شهری و زيست مناسب شهروندان و چهره ی شکيل شهر ها تا چه حد وسواس به خرج می دهند، يا اگر امکان و فرصتش نيست، به همين شهرستان رشت سفر کنند و ياد بگيرند زيباسازی شهری را. اگر بازهم نمی شود، سری به باغ فردوس بزنند و طراحی دلنشين و حرفه ای موزه سينما را بنگرند يا چند مشاور فرهيخته و خوش ذوق در کنارشان به کار گيرند يا حداقل چند جلد کتاب نفيس مربوط به معماری و طراحی و اينگونه موارد که بسيار هم هست، برايشان تهيه کنند تا با تورق آن ها، قدری با نشانه ها و علائم زيبای نهفته در بطن هنر کهن اين سرزمين آشنا شوند تا اينقدر حاصل تصميماتشان برای شهروندان، نامتناسب جلوه نکند.
آزادی زيباست، حتی بی هيچ پيرايه...

azadi.jpg