درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
شنبه 8 اسفند 1383
موضوع: روزنوشت
● تعجیل در خلق هنر

خدا رحمت کند سيد حسن حسینی را، شاعر بزرگی بود حیف شد زود از دست رفت. دکترحسن حسينی کتابی داشت به اسم براده ها. مجوعه ای از کاریکلماتورهایش را در آن آورده بود. سالها پیش در برنامه تلوزیونی نوروز 72 بسیاری از جملا ت زیبای آن را استفاده کردم. امشب يكدفعه یاد او افتادم و دلتنگش شدم. يكي از جملاتش این بود :

" تعجیل در خلق هنر، مثل چرت زدن موقع رانندگی است."

برای همين چند روز است برای نوشتن در سايت عجله ای ندارم، نمی خواهم در وقتی که حرف گفتنی ندارم، چيزی بنويسم که بعدها از تعلقش به خود شرمنده باشم.
عجالتاً سخت درگير نوشتن چند تعهد کاری ام