درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
یکشنبه 29 آبان 1384
موضوع: روزنوشت
● مختارنامه

Photo-by-Masoud-Pakdel-(25).png

خبردار شدم تا درو روز ديگر پروژه ی تلوزيونی " مختارنامه " اثر بی بديل داوود ميرباقری و همکارانش – درحالی که 60 درصد صحنه های آن فيلمبرداری شده - تعطيل می شود. حيفم آمد به اين مسئله ی مهم اشاره نکنم.

به جرأت می توان گفت اين سريال تلوزيونی - که قرار است طی سی قسمت مروری داشته باشد به شرح زندگی و فعاليت های مختار و يارانش و حوادث پيش و پس از محرم 61 - عظيم ترين مجموعه ی تلوزيونی است که تا کنون در ايران مقابل دوربين 35 م.م رفته است. دست اندرکاران توليدات تلوزيونی نيک می دانند توقف پروژه هايی اينچنين و سپس دوباره راه انداختنش پس از حتی اندک زمانی بعد چه هزينه های سرسام آوری به کشور تحميل می کند. تازه معلوم نيست دوباره بتوان چنين شرايطی را برای ادامه کار فرهم کرد.
اين امر دلايل فراوانی دارد که عمدتاً برمی گردد به برآوردهای غيرکارشناسی در مرحله ی پيش توليد و بعضاً اتفاقات غيرقابل پيش بينی مرحله توليد. از تغيير مديريت ها، تغير سياست ها، تا به کار گيری نيروهای برنامه ريز غيرحرفه ای و پيش بينی نکردن نرخ تورم و شرايط متغيير جوی و هزاران عامل ديگر. اما هرچه هست فعلاً اين اثر درخشان درحال توقف است. آثاری از اين دست و افرادی چون داوود ميرباقری ارزش آن را دارند که به اندازه کافی اعتبار و زمينه ی توليد و خلاقيت داشته باشند. چرا که تا زمان باقی است مردم ايران و جهان از ثمرات آن بهره خواهند برد.

Photo-by-Masoud-Pakdel-(43).png

ديروز داشتم برای شانزدهمين بار اثر درخشان زنده ياد مصطفی عقاد – محمد رسول الله (ص) - را از شبکه ی اول می ديدم. الان هيچکس نمی گويد سرهنگ قذافی چه بوجه ی نامحدودی در اختيار اين کارگردان هاليوودی گذارد تا اين کار بزرگ را با خيال آسوده با بهره گيری از بهترين امکانات و زبده ترين نيروهای انسانی خلق کند. اگر نبود اعتماد و اعتبار مالی او آيا سه اثر اين کارگردان زمينه ی وجود می يافت؟ همين شد که مسلمانان عالم از هر فرقه تا هميشه از عظمت نهفته دراين فيلم لذت می برند و احساس غرور می کنند.
ابداً اعتقاد ندارم تخصيص بودجه برای اين کار و امثال آن بی حساب و کتاب و باز باشد، اتفاقاً معتقدم دقيق حساب رسی شود، ولی حرف اين است که شرايطی فراهم شود تا اين نهال عشق با کمترين آسيب به بار نشيند. کيست که از تأثير شگرف سريال امام علی (ع) برآحاد مردم بی خبر باشد بخصوص اکنون که می بينيم مردم عراق نير برای تماشای آن از تلوزيون خودشان خيابان خلوت می کنند. همانوقت هم خاطرم هست داوود ميرباقری التماس می کرد تنها پنجاه ميليون تومان ديگر بدهند تا قسمت های پايانی آن را فيلمبرداری کند ولی به دستور قاطع رييس وقت سازمان ( سال 73 ) پروژه متوقف شد و داغ صحنه های آخر و نتيجه گيری سريال به دل سازندگانش ماند. اميدوارم دلسوزان سازمان هرچه زودتر جلسه کنند و جلوی اين فاجعه ی ملی را بگيرند که چون زمان بگذرد هرچقدر هم بودجه فراهم شود اثر نخواهد داشت. من دلم سخت می سوزد چون هم متن بيست قسمت آن را خوانده ام، هم بارها سر صحنه ی آن رفته و از نزديک کيفيت اثری که درحال شکل گرفتن است را ديده ام و هم بخش های اندکی از آن را که تدوين شده نگاه کرده ام. باور کنيد بی نظير است و بعد ها مايه ی مباهات و افتخار ملت ايران.


Photo-by-Masoud-Pakdel-(54).png