درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
یکشنبه 3 اردیبهشت 1385
موضوع: روزنوشت
● صحبتِ شيطان

الفرد هيچکاک، سينماگر بزرگ مقدمه ی طنز و زيبايی دارد بر مجموعه داستانهای فوق العاده جذابی که خودش انتخاب کرده و در يک مجلد گرد آورده است. او در اين مقدمه با زبانی شيوا معظلات بشر امروز را برشمرده و راه حل های غريبی ارائه داده است.
در بندی از اين مقدمه می گويد:

" آخرين و به احتمال قوی جزئی ترين مشکل، مسئله ی برهنگی در سينماست. از آن جا که من بيننده ای دقيق ام، عمدتاً مشاهده کرده ام که خانم های جوانی که در اين فيلم ها بازی می کنند، هميشه جذابند. راه حل اين مشکل، البته آن است که جای آن ها را با زنان بيش از اندازه چاق، کاملاً بی مو، با صورت های لک و پيس دار عوض کنند. شرط می بندم بزودی درخواهيم يافت که ما ملتی بسيار اخلاقی تر از آن چه می پنداشتيم هستيم و نسبت به برهنگی بر پرده ی سينما کاملاً مخالفيميم."

اين جمله ی استاد را بدون شرح آوردم.
مزيد اطلاع عرض می کنم اين کتاب که حاوی چهارده داستان ظاهراً جنايی است، توسط " کيميا بالازاده " ترجمه شده و مؤسسه ی انتشارات اميرکبير در 310 صفحه منتشر کرده است.