درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
دوشنبه 11 اردیبهشت 1385
موضوع: روزنوشت
● گفتگو

اولين بخش گفتگوی سينا پاکدل با استاد حميد سمندريان را اينجا بخوانيد.