درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
چهارشنبه 13 اردیبهشت 1385
موضوع: روزنوشت
● گفتگو 2

بخش دوم گفتگو با حميد سمندريان را اين جا بخوانيد.