درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
جمعه 15 اردیبهشت 1385
موضوع: روزنوشت
● عطر سنبل، عطرکاج

ممکن است نتوانيد گذشته را عوض کنيد ولی يقيناً گذشته می تواند آينده ی شما را عوض کند.

می خواهم کتاب خواندنی و زيبايی را به شما معرفی کنم. «عطر سنبل، عطر کاج» نوشته ی سرکارخانم فيروزه ی جزايری دوما با ترجمه ی محمد سليمانی نيا. آن را نشر قصه با کيفيتی مطلوب در آورده در 192 صفحه با قيمت 2000 تومان. بخوانيدش. فوق العاده است. خانم جزايری الان مقيم کاليفرنياست و در اين کتاب به زيبايی هرچه تمام تر داستان زندگی خود و خانواده اش را بيان کرده است با زبانی شيوا، طناز، واقع گرا، منصف، محجوب، ملی و انسانی. حکايت، حکايت سرنوشت يک زن ايرانی و نحوه ی مهاجرت و زيست اش در آمريکا نيست؛ داستان هر ايرانی است طی چهل پنجاه سال گذشته. نويسنده چنان ظرايف زندگی و تفاوت فرهنگ ها و تأثير سياست را بر روابط انسان ها بيان کرده که انصافاً جای ستايش دارد. کتاب از آن نوع کتاب هايی است که دلت می خواهد بارها و بارها بخوانی و هيچ وقت تمام نشود. اين اثر درخشان با تمام واقعيت های تلخ و شيرين اش در خواننده ی ايرانی احساس سربلندی و افتخار ايجاد می کند.
راستی هم زمان کتاب « شايد » را هم خواندم. اثر ليليان هلمن با ترجمه ی خوب عليرضا ميراسداله که توسط انتشارات مرواريد درآمده در 161 صفحه آن هم با قيمت 2000 تومان ولی با يک طراحی جلد بچه گانه. اين دو کتاب – اين و کتاب قبلی که گفتم – از بسياری جهات مثل هم اند. هر دو قابل اعتنا. وقتی اين دو را با هم مقايسه کنيم نتايج شگرفی بدست می آيد. يکی پراز نجابت فرهنگی، و آن ديگری پراز بی دردی. نويسنده ی هر دو زن اند. نمی خواهم ايدئولوژيک برخورد کنم و قضاوتی اخلاقی داشته باشم. هرچند نويسنده ی پر آوازه ای چون مرحومه ليليان هلمن برايم قابل احترام است و صداقتش در بيان حوادث قابل ستايش ولی عمده حرف من در تفاوت نگاه دو زن است نسبت به انسان، زن بودن، اجتماع و زندگی. کاش وقت و حوصله برای نقد و مقايسه ی هردو فراهم بود. عجالتاً اين يکی را هم بخوانيد بد نيست. حداقل اين که قلمش جادويی است.