درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
پنجشنبه 30 فروردین 1386
موضوع: روزنوشت
● اشپیگل

چندی پیش آقای رالف هوپ از طرف مجلۀ اشپيگل با من گفتگويی داشت و همراه گزارشی از وضعيت تئاتر ايران چاپ کرد، هرچند کل گزارش سطحی است و به نظرم تحليلی نازل در سرتاسر مقاله موج می زند ولی خواندنش خالی از لطف نيست.
اين گزارش را اين جا بخوانيد.