درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
جمعه 7 اردیبهشت 1386
موضوع: روزنوشت
● باز هم زندگی

شب قبل برنامه ای از شبکۀ چهار سيما پخش شد به اسم بازهم زندگی.

تماشای آن بر آنم داشت چند کلامی در موردش بنويسم.
به واقع طی سال های گذشته کمتر برنامه ای توانسته بود تا اين حد مرا مجذوب خود کند. در وانفسای توليد و پخش انبوهِ برنامه های سفارشی، عجولانه، بی محتوا، شعاری، سطحی و بعضاً توهين آميز در شبکه های مختلف، به يک باره برنامه ای با ويژگی های بی شمار، جای تقدير و سپاس و شادمانی دارد. اين امر نشان می دهد هنوز می توان به ساخت برنامه های تأثير گذار و جذاب انديشيد، به تصويب رساند و هوشمندانه توليد و پخش کرد. بيژن بيرنگ پس از تقريباً يک دهه انزوا، سکوت و فترت با اين برنامه، الگوی مناسبی را به ما نشان داد. او در کارنامۀ فعاليت های پربارِ خود برنامه ها و سريال های تلوزيونی موفق و پرمخاطبی همچون همسران، خانۀ سبز و... را دارد. او انسان متفکر و هوشمندی است و ابزار رسانه و نحوۀ طرح مسائل و معضلات جدی جامعه را خوب می شناسد. به جد می توان گفت توسعۀ فرهنگی و رفتاری جامعۀ امروز ما مديون تلاش های افرادی چون او در رسانه است. اين بار بيرنگ در کنار بهروز بقايی و ساير همکارانش توانسته برنامۀ موفقی را با اجرای ساده، صميمی، شاد و به دور از کليشه های رايج و عوام فريب به روی آنتن شبکه چهار بفرستد.
در برنامۀ اول باز هم زندگی که قرار است از اين پس روزهای پنجشنبه از ساعت 23 پخش شود هر بار سراغ موضوعی خواهد رفت و از تمام زوايا آن را کلبد شکافی خواهد کرد. از اين دست برنامه ها در سراسر عالم و بسياری از شبکه ها اغلب به صورت زنده پخش می شود. در کشور ما شايد اولين بار است اين گونه - در يک برنامه که به تاک شو معروف است - عميق و جدی به مسائل و آدم های پيرامون ما نگاه می شود. بايد به همۀ دست اندرکاران آن دست مريزاد و خسته نباشيد گفت؛ از مديران و مسئولان تصويب کننده تا عوامل اجرا کننده.
در اولين برنامه به سراغ دو زن موفق از دو طبقۀ اجتماعی رفته و حضور موفق و پر رنگ آن ها را در حرفه های قبلاً مردانه به دقت بررسی کرده بودند؛ يکی خانم فريبا گلاب از روستايی در الموت که به خاطر بيماری همسرش بار زندگی و مسئوليت خانواده را به دوش گرفته و به شغل رانندگی اتوبوس بين شهری پرداخته بود و ديگر بانوی موفق و تحصيل کرده ای به اسم خانم مهندس مقيمی که مديريت عاملی يک شرکت بين المللی حمل و نقل خصوصی را عهده دار است.
برنامه به شکل گزارش – اجرا، در استوديو با حضور جمعيت و با دعوت از ميهمان طراحی و اجرا می شود. اين جا به شکل خلاصه به چند ويژگی بارز برنامه اشاره می کنم
انتخاب نامی مناسب
نوآوری و خلاقيت.
طراحی حرفه ای کليّت برنامه.
دکور زيبا و نورپردازی فوق العاده.
اجرای صميمانه، شاداب و دقيق بيژن بيرنگ.
گزيده گويی و غنای زبانی مجری، همراه با طرح سؤلات حساب شده.
کارگردانی روان.
تدوين ظريف و بی حاشيه.
تشريح موضوع به شکلی ژرف ولی همه فهم.
ارائه آمارهای علمی و دقيق، مرتبط با موضوع.
دعوت از کارشناسان خبره و تحليل علمی و دقيق موضوع.
نقب زدن به لايه های جاری و واقعی زندگی امروز بی هيچ بزکِ رياکارانه.
و... خلاصه برنامه ای منطبق بر استانداردهای رسانه در جهان.
برای همکار ارجمندم بيژن بيرنگ عزيز و ساير دست اندرکاران برنامۀ باز هم زندگی آرزوی موفقيتِ بيش از پيش دارم.