درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
شنبه 23 خرداد 1388
موضوع: روزنوشت
● بُهت


هرگز نديده‌ای اگر،
بُهتِ گلوگير ملتی نجيب را،
امروز و تا هميشه نگاه کن!
زين پس: علامت سؤال هم،
کلام و سلام هم، کتاب هم،
سبزينه‌های برگ‌برگِ هر درخت هم،
تا نسل‌ها،
حيران و بی‌جواب، در بُهت و بغض می‌زي‌اند...