درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
چهارشنبه 14 مرداد 1388
موضوع: روزنوشت
● بيانيه ‌هشت نمايشنامه‌نويس


هشت نمايشنامه‌نويس نامدار كشور در واكنش به اتفاقات اخير بيانيه‌اي صادر كردند
متن اين بيانيه را در ادامه بخوانيد:

ما نمايشنامه‌نويسيم، ما اندكيم، بسيار اندك، با اين همه ما هستيم؛ نشسته در اتاق‌هايي كوچك، پشت ميزهايي كوچك‌تر، اما اتاق‌هاي كوچك ما، پنجره‌هاي بزرگي دارد كه رو به خيابان‌ها باز مي‌شود، به مردمان كوچه، به بغض‌هاي فرو خورده، به چشم‌هاي پراشك و فريادهاي در گلو مانده، ما نمايشنامه‌نويسيم و اين روزها به جاي تالار رودكي و مولوي، خيابان رودكي و چهارراه مولوي را رصد مي‌كنيم، و در چارسوي شهر و ايرانشهر اميد را انتظار مي‌كشيم.
ما نمايشنامه‌نويسان خلوت‌گزيده را اين روزها حاجت تماشا از كوي دوست به صحرا كشانده است، از مهتابي به كوچه، از تنگناي صحنه‌هاي كوچك به بزرگراه قهرمانان بي‌نشان، حالا ما هم در نام‌هاي مفخمي چون آنتيگونه و هملت و سياوش، نام قهرمانان حماسه‌هاي خيابان را مي‌نشانيم ما نمايشنامه‌نويسان نيت كرده‌ايم از جمعي بزرگ بنويسيم. از آدم‌هايي كه نقش‌هايي بزرگ را بر ذمه گرفته‌اند. نيت كرده‌ايم از آدم‌هاي كوچك كوچه بنويسيم كه در دگرديسي نقش به هيات پرسوناژهايي فناناپذير قامت بسته‌اند اينك اين ما هستيم كه مخاطب مردميم. هر چند اندكيم، هر چند خرد و ناچيزيم.
دوستان كتمان نمي‌توان كرد كه اكنون فضاي افسرده‌اي است و افسردگي بيش از آنكه وضعيتي روحي باشد، وضعيتي سياسي است براي رهايي از اين وضعيت افسرده، محتاج اميدي نجات‌بخش هستيم، اميدي كه از درون اين وضعيت جوانه مي‌زند و ميل به تغيير و رهايي دارد و از همين رو فعال و كنشگر است. كنشگري براي ما نمايشنامه‌نويسان هيچ نيست جز ثبت دقيق و صادقانه رخدادها، ‌همچون شهادتي از اين دوران براي آيندگان تنفس در فضاي خيابان و دميدن آن در روح آدم‌هايمان،‌پس همه دوستان نمايشنامه‌نويس خود را دعوت مي‌كنيم در اين اميد رهايي‌بخش با ما همراه شوند و در نمايشنامه‌هايشان، راوي صادق روزگار خود باشند.

حميد امجد
نغمه ثميني
محمد چرم‌شير
محمد رحمانيان
محمد رضايي‌راد
عليرضا نادري
محمدامير ياراحمدي
محمد يعقوبي