درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
یکشنبه 29 آذر 1388
موضوع: روزنوشت
● گزارش سايت مهر از نمايش رقص زمين


گزارش را اينجا بخوانيد
عکس‌های تمرين نمايش را اينجا ببينيد