درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
چهارشنبه 16 دی 1388
موضوع: روزنوشت
● در باره رقص زمين


مطلبی از محمد آقازاده در مورد رقص زمين را اينجا بخوانيد

گزارش تصويری از نمايش رقص زمين را اينجا ببينيد

نقد نمايش رقص زمين در همشهری آنلاين را اينجا بخوانيد

نمايش رقص زمين از پنجشنبه اين هفته 17 ديماه تا اول بهمن هر روز دو اجرا دارد.
ساعت 17
و ساعت 19.30
محل اجرا تئاتر شهر تالار چهارسو