درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
سه شنبه 22 دی 1388
موضوع: روزنوشت
● گفتگو و نقد


گفتگو با رضا آشفته برای سایت ایران تئاتر را اینجا بخوانید

نقد مهدی نصیری را بر نمایش رقص زمین اینجا بخوانید

اطلاعات جلسه نقد و بررسی نمایش را اینجا بخوانید

این هم دست نوشته ی شخصی کیوان در روز نوشت اش به اسم از پشت یک سوم