درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
شنبه 3 بهمن 1388
موضوع: روزنوشت
● گفتگو با مهر


بخش اول گفتگو با خبرگزاری مهر پیرامون نمایش رقص زمین را اینجا بخوانید.
گزارش تصویری اجرای این نمایش را اینجا ببینید.
خبر چاپ کتاب رقص زمین را اینجا بخوانید.
چند نظر پیرامون اجرای نمایش را اینجا و اینجا بخوانید.