درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
یکشنبه 4 بهمن 1388
موضوع: روزنوشت
● بخش دوم گفتگو با مهر


بخش دوم گفتگو با فرهنگ و هنر خبرگزاری مهر را اينجا بخوانيد.