درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
پنجشنبه 15 بهمن 1388
موضوع: روزنوشت
● گاليله مردی برای تمام فصول


گاليله: چرا وادارم مي‌كني به هم‌رنگ‌شدن با خرافه؟!
ساگردو: با مرگ تو تنها كافران هورا مي‌كشند و تو شهيد راه كفر خواهي بود. علمي كه با كليسا در تعارض باشد علم نيست بايد نابودش كرد تا راهي جز بهشت پيش‌روي مردم نباشد.
نمايش گاليه را حتماً ببينيد. اجرای اين اثر سترگ و عبرت‌آموز يک اتفاق است. داريوش فرهنگ بر صحنه تئاتر شهر آيينه‌ای به بلندای انديشه و مظلوميتِ انسان آگاه مقابل ما قرار می‌دهد. امين تارخ در نقش گاليله زيباترين لحظه‌های تنهايی، رنج و شکنج يک انديشمندِ حقيقت‌گوی تاريخ ساز که وادار به بيان اعترافی دروغ می‌شود را برای ما بازسازی می‌کند. مسعود کرامتی در نقش ساگردو مصلحت‌انديشی‌های دوست و همراه گاليله را با عاقبت دردناکی که دستگاه رهبری کليسا و انگيزاسيون برايش به همراه می‌آورد بخوبی جان می‌بخشد. رحيم نوروزی در نقشی جاودانه و ماندگار قدرت کور خشم و جهل دستگاه تفتيش عقايد را بخوبی بازی می‌کند. و رسالت هنر و هنرمند مگر همين نيست؟...
داريوش فرهنگ در مصاحبه‌ای می‌گويد: " در نمايش گاليله تقابل ميان عقل و جهل، رويارويي روشنايي و تاريكي و تقابل جهان كهنه و نو مطرح مي‌شود و چه چيزي بهتر از اين رويارويي كه هميشه پايدار است و بهترين زمينه براي يك نمايشنامه است و به همين خاطر اين نمايشنامه را انتخاب كردم. مهم نيست در چه شرايطي و به چه مناسبتي اين نمايش را اجرا مي‌كنم، بلكه مهم اين است كه من گاليله را اجرا مي‌كنم و چگونه اجرا مي‌كنم از هرگونه نمايش، فيلم يا سريال خنثي، بي‌خاصيت و معمولي بيزارم. آدم بلندپروازي هستم (و نه جاه‌طلب) پاسخ بلندپروازي مرا و گروه ما را گاليله خواهد داد."
متن نمايشنامه گاليله با نگاهي به نمايشنامه‌اي معروف از برتولت برشت با عنوان زندگي گاليله، توسط سعيد شاهسواري و داريوش فرهنگ خلاصه نويسی شده است.
اجرای گاليله هرشب به‌جز شنبه‌ها ساعت هفت سالن اصلی تئاتر شهر.