درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
دوشنبه 24 آبان 1389
موضوع: روزنوشت
● گزارش نشست


گزارش نشست خبری دومین کارگاه و مسابقه عکس تئاتر از نمایش "حضرت والا" را اینجا و اینجا بخوانید.