درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
چهارشنبه 10 آذر 1389
موضوع: روزنوشت
● نقد نمایش "حضرت‌والا"


File_28128_103680.jpg

متن کامل نقد رامتین شهبازی بر نمایش "حضرت‌والا" را در سایت ایران تئاتر و چکیده این نقد را در روزنامه ابتکار بخوانید.


File_28128_103684.jpg