درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
شنبه 15 بهمن 1390
موضوع: روزنوشت
● توضیح در مورد مطلب خبرآنلاین


خبرگزاری محترم خبر آنلاین روز گذشته مطلبی تحت عنوان " پشت پرده روز دوم جشنواره" بر خروجی خود گذاشته بود که به نظر جای توضیح دارد. البته این مهم را دبیرخانه جشنواره باید پاسخ یا توضیح دهد که قطعاً خواهد داد. خبر در ظاهر در صدد رفع مشکل نمایش‌هایی است که قراربوده بعد از جشنواره اجرای عمومی داشته باشند ولی هنوز تکلیف آنها مشخص نیست. به نظر نحوه‌ی تنظیم این مطلب با واقعیت مطابقت ندارد. عنوان کردن این که نمایش"عشق و عالیجناب" با این که در جدول جشنواره حضور دارد ولی هنوز مجوز اجرا در جشنواره! را نگرفته قدری جای تأمل دارد. پس هیئت انتخاب جشنواره چطور از بین متقاضیان تعداد مشخصی اثر را برگزید و ستاد جشنواره رسما اسامی گزیده‌های هر بخش را اعلام کرد؟ مگر می‌شود پذیرفت اثری مجوز اجرا در جشنواره نگیرد ولی در جدول و کاتالوگ رسمی جشنواره گنجانده شود؟ به نظر این نحو خبرسازی قدری کم لطفی به جشنواره و دبیر آن و هیئت‌های محترم انتخاب و نظارت بر نمایش و گروه اجرایی نمایش سنگین "عشق و عالیجناب" است. جناب دکتر امینی به دلیل مسئولیتی که در اداره نظارت و ارزشیابی دارند، بارها اعلام کردند نظر هیئت‌های انتخاب جشنواره در هر بخش مجوزی برای حضور در جشنواره و هم نظر شورای نظارتِ مرکز است. با استدلالِ طرح شده در مطلبِ خبرآنلاین ستاد جشنواره باید تمامی آثار متقاضی را در جدول قید می‌کرد بعد در زمان جشنواره به آنها اجازه اجرا می‌داد؛ در این صورت جدول یک برگی جشنواره تبدیل به یک مجله‌ می‌شد. نمایش عشق و عالیجناب هم مجوز متن و اجرای جشنواره دارد و هم اجرای عمومی.الان بحث بر سر محل و زمان اجرای عمومی این چند اثر بعد از جشنواره است که مدیران تئاتر در صدد پیدا کردن راهکاری برای حل مشکل هستند.

روابط عمومی نمایش "عشق و عالیجناب"