درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
سه شنبه 9 اسفند 1390
موضوع: روزنوشت
● جدایی از خشونت، پیوند با انسان


این مطلب کوتاهی است که برای ویژه‌نامه اسکار شرق نوشتم:


الان دیگر نه فیلم جدایی نادر از سیمین تنها یک فیلم سینمایی است؛ نه اصغر فرهادی تنها یک کارگردان و نه جایزه اسکاری که او با خود به خانه می آورد یک جایزه صرف. این رویداد یک افتخار ملی است. به نظر می رسد شرایط به گونه‌ای رقم خورده که سیر سپری شده توسط اصغر فرهادی از لحظه نگارش فیلمنامه تا اولین نمایش و در ادامه کسب این جایزه بزرگ در کنار حجم جوایزی که درو کرد همه و همه واجد عبرت هایی بزرگ است. هم برای سینمای ما، هم برای سینماگران ما و هم مدیران سینمایی؛ تا بدانیم امان از وقتی که قرار است خداوند علی رغم همه سختی‌ها و سنگ اندازی‌ها به کسی پی در پی عزت عطا کند. نیک همه می دانیم اصغر فرهادی با تمام وجود با ساخت این فیلم شرافتمند، فرهنگی را نمایندگی می‌کند که پایه‌های اندیشه‌اش استوار و پابرجا بر احساسات ناب انسانی است. حتی آنان که اعطای این جایزه را سیاسی می‌نگرند هم باید بفهمند که جهان سیاست با همه بزرگی در مقابل پیام انسانی فیلم سر تعظیم فرود آورده است. به سهم خود کسب این افتخار بزرگ را به اصغر فرهادی و ملت ایران تبریک می‌گویم.