درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
دوشنبه 4 اردیبهشت 1391
موضوع: روزنوشت
● "کشتی‌ی به گل نشسته "


حرف‌های عبرت آموز سرکار خانم چیستا یثربی را بخوانید اینجا.
به نظر می‌رسد غیر از مدیران که مدت‌هاست فاتحه‌ی مسئولیت،عدالت و انصاف را خوانده‌اند ما هم به سهم خود به قول قدیمی‌ها بیعار شده‌ایم.
هر روز و هر ساعت مقابل رویمان هنرمندی آبرومند، جدی و زحمتکش به خاک افتاده خانه نشین می‌شود و...
روزگاری است که کان هنرند اندر این وقت همه بی سنگان...