درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
سه شنبه 19 فروردین 1393
موضوع: روزنوشت
● اشتباه، اشتباه است


از هر جنبه نگاه شود تغيير در نشانه تئاتر شهر كار اشتباهى بوده است. از آن بدتر وقتى مواجه با اعتراض هنرمند فرهيخته ابراهيم حقيقى مى شود پاى توجيهاتى به ميان مى آيد كه هيچ مبناى زيبايي شناسانه و عقلى ندارد. اطمينان دارم معاونت محترم هنرى حتى فارغ از اين اعتراض به جا و برحق جناب حقيقى خود نيز بر اين حجم كج سليقگى صحه نخواهند گذاشت. نشانه تئاتر شهر الحق جزو آثار درخشان هنر گرافيك كشور است و ما اجازه نداريم به هر شكل و صورت آن هم با اين شلختگى و تا اين درجه بى ذوقى در آن دست ببريم. كار اشتباه از جانب هركس بوده همان بهتر كه به سرعت اصلاح شود.

انصافا چه كسى صاحب نظر تر از خود جناب حقيقى كه نظر دهند. هرچند مطمئن باشيد هيچ يك از هنرمندان به ويژه بزرگان هنرهاى تجسمى اين حركت عجولانه و نالازم را تأييد نخواهند كرد.
واقعأ چه ضرورتى داشت؟
آيا دوستان ما كار ديگرى ندارند؟