درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
سه شنبه 13 آبان 1393
موضوع: روزنوشت
● اجراى نمايش "گزارش به آكادمى" در مكتب تهران


نمايش "گزارش به آكادمى" پس اجرا در كافه كتاب هميشه از هيجدهم آبان در مكتب تهران واقع در بلوار كريم خان، آبان جنوبى، كوچه كيوان شماره هشت به صحنه مى رود. اين نمايش بر اساس قصه اى از فرانتس كافكا، با طراحى و كارگردانى حسين پاكدل، طراحى گريم عاطفه رضوى و بازى آرش خاموشى اجرا مى شود.