درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
یکشنبه 10 اسفند 1393
موضوع: روزنوشت
● نگاهی به یک صبح ناگهان


نقد صمد چینی فروشان در روزنامه اعتماد را این‌جا بخوانید.