درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
یکشنبه 10 اسفند 1393
موضوع: روزنوشت
● چه صبح ناگهانی؟


نگاه سیما کهنمویی به نمایش یک صبح ناگهان را اینجا بخوانید.