درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
دوشنبه 18 اسفند 1393
موضوع: روزنوشت
● آیینه ای که رنگ خون گرفت


نگاه محدثه واعظی پور به نمایش"یک صبح ناگهان" را این‌جا در خبر آنلاین بخوانید