درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
جمعه 22 اسفند 1393
موضوع: روزنوشت
● مهدی پاکدل

گفتگوی مهدی پاکدل با فرهیختگان را این‌جا در صفحه هشت و نه بخوانید.

newspaperb_28940.jpg