درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
چهارشنبه 19 فروردین 1394
موضوع: روزنوشت
● تجاوز

از اتفاق دهشتناك تجاوز دو شرطه سعودى به دو نوجوان ايرانى همه خبردار شدند. اين عمل به شدت قبيح و زشت است.
در هركجاى عالم زشت و ناپسند است.
در حريم قبله گاه مسلمين هزار درجه زشت تر است.
اگر آدم از غصه دق كند حق دارد.
به نظر مى رسد بهتر است موضوع را سياسى نكرد.
بهترين و معقول ترين راه اين است كه در اسرع وقت معاون اول رئيس جمهور با همكارى قوه قضائيه سه يا چهار وكيل طراز اول ايرانى و بين المللى به كار گيرند و اين دو مأمور متخلف را در يك محكمه جهانى به پاى ميز محاكمه بكشانند و به هيچ عنوان نه معامله كنند و كوتاه بيايند.
بايد افكار عمومى مردم ايران و جهان را به سمت محاكمه و مجازات اين مأموران و آمران اين عمل زشت هدايت كرد.
با ناسزا گفتن و پرچم آتش زدن و داد و فرياد مشكلى حل نمى شود.
به روح و شرف يك ملت تجاوز شده است، بايد از راه درست و با پايدارى به نتيجه رسيد.