درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
چهارشنبه 4 اسفند 1395
موضوع: روزنوشت
● گزارش تصویری


گزارش تصویری نمایش کابوس حضرت اشرف را
اینجا، اینجا، اینجا، اینجا و اینجا ببینید.