درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
شنبه 14 شهریور 1383
موضوع: عکس‌ها
● در مصر دوباره کی برف می بارد...

عکس از مسعود پاکدل.jpg

سال قبل در همين ايام نمايش بزرگ " در مصر برف نمی بارد " به کارگردانی علی رفيعی با متنی درخشان از محمد چرمشير به اجرای موفق خود پايان داد.

اين نمايش از اولين اجرايش در جشنواره بيست و يکم تا اجرای عمومی اش در مرداد هشتاد و دو حرف و حديث بسياری داشت. علی رفيعی درگير تدارک اولين فيلمش بهار خزر بود و ثريا قاسمی بازيگر اجرای جشنواره اثر درگير کارشده بود و ديگر بازيگران مانده بودند بلاتکليف و اصرار مجيد شريف خدائی رئيس وقت مرکز و تئاتر شهر که هر طور هست بايد اجرا شود. وانتخاب بازيگری با توانائی ثريا قاسمی کار سهلی نبود. پيگيری ماجرا به حقير سپرده شد و ساعت ها با رفيعی جلسه بود و رفت و آمد و من معتقد بودم اين نمايش يک اتفاق در تئاتر ايران است. سراغ خيلی ها رفتيم. گوهر خير انديش درگير بود. آزيتا حاجيان و ديگران هم. تا آنکه مهرانه مهين ترابی محبت و بزرگی کرد و آمد و باعث شد يکی از شاهکارهای تئاتر ايران به اجرا برسد. البته جوش و خروش و پی گيری حسن معجونی هم بی اثر نبود.
در مصر برف نمی بارد تنها يک نمايش صرف نبود کارگاه بزرگ آموزشی بود برای کارگردانی، بازيگری، طراحی صحنه و لباس و ساخت موسيقی خاص تئاتر و ...

حسن معجونی در نقش فرشته. عکس از مسعود پاکدل.jpg

هنوز لحظه لحظه بازی های گلاب آدينه،سهيلا رضوی، ستاره اسکندری، شبنم فرشادجو، محمد جوزی، حسن معجونی، محسن شيخی، سيامک صفری، احمد ساعتچيان و ... در يادم هست. چه خوب بودند و هماهنگ همه. اميدوارم محمد چرمشير همت کند و آن متن شيوا را به دست چاپ بسپارد، ديالوگ های نابش کم کم دارد از يادم می رود.
ديشب فرصتی دست داد تا با علی رفيعی اين خاطرات را مرور کنيم. او در وسوسه ساخت فيلمی ديگر است ولی بی ميل نيست تا بهار آينده که کليد دومين فيلمش را می زند، نمايشی به صحنه ببرد. دوست دارد " خانه برنارد آلبا " را کار کند. از لورکا عروسی خون را چهار سال پيش در تالار وحدت به صحنه برد، آن هم به شکلی بديع. فکر می کنم برای اهل تئاتر جذاب باشد ديدن روايت علی رفيعی از اين متن. متنی که دوسال قبل روبرتوچولی با استفاده از بازيگران ايرانی ، در ايران و اروپا به صحنه برد. اين ها نشان آن است که، به صحنه بردن کارهای بزرگ صبر و حوصله و تعامل با کارگردانان بزرگ را می طلبد. اميد وارم چنين شود.