درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
دوشنبه 10 آبان 1389
موضوع: عکس‌ها
● عکس تمرین


عکس های رضا موسوی از تمرین نمایش حضرت والا

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg