درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
جمعه 26 مرداد 1386
موضوع: براده‌ها
● پيانو


بی‌حال‌گذشته‌بينی؛ توقع فردا‌بيني داری؟!

خودشيفته، در بی‌ساحلی، دريا را به تماشا می‌خواند.

پيانو خود را سنگين گرفت تا وقتِ شور سبكی نكند.

خميازه‌ی ، محصول مشتركِ گذشته، بی‌حالی و آينده است.

شاعري، غوص در بحرِ خيال است؛ براي صيد رؤيامرواريدها.