درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
سه شنبه 6 شهریور 1386
موضوع: براده‌ها
● توهين


روزِ بی‌نور شب‌نماست.

شاعرنما با كلماتِ فريبا توهين می‌كند.

ساعتِ خوابيده، سكون و آرامش را ريابازي مي‌كند.

پليس دو قسم است: آنكه ديده شود و نبيند؛ آنكه ديده نشود و ببيند.

جامعه‌ي شاد همه چيز را زير سوال مي برد، جامعه‌ي غمگين اصلاً وقت و حوصله‌ي اين سوسول‌بازي‌ها را ندارد!