درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
یکشنبه 11 شهریور 1386
موضوع: براده‌ها
● سگ


ابداً آسمان همه جا يكرنگ نيست!

اسمش سگ گله است ولي مراقب گرگ است.

آزادي آن است كه نباشد يا باشد و متوجه‌اش نباشي!

سيگار پديده‌ي با مرامي است؛ با اين كه مي‌سوزانند و مي‌كشندش، باز كوتاه مي‌آيد.

اگر نبود ملاحظه‌ي نويسندگان بالقوه‌ در ننوشتن، جهان زير حجم كلمات دفن مي‌شد.