درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
دوشنبه 12 شهریور 1386
موضوع: براده‌ها
● تشويق


بوسه‌ي ابرها رعدي رسواكننده دارد.

راست ‌گفت چون دروغ قابلي نداشت.

درياي گرسنه كشتي را بلعيد؛ شايدهم برعكس.

خلبان‌هاي ناشي باند خيالي را هم گورستان مي‌بينند.

در ساحل، امواج در مسابقه‌اي ابدي براي تشويقِ هم كف مي‌زنند.