درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
چهارشنبه 14 شهریور 1386
موضوع: براده‌ها
● شناخت


كاش روزي شناخت را مي‌شناختيم!

ديگر رؤياهايم مرا به خواب مي‌بينند.

كفش تنگ يعني عشق افلاطونيِ پا و درد.

آدم كج خلق وسط روز هم لج شب را در‌مي‌آورد.

بدتر از آرزوي بي آرزويي داشتن آرزوهاي برآورده شده است.