درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
جمعه 16 شهریور 1386
موضوع: براده‌ها
● خجالت


آدمِ بي رؤيا خواب سفيد مي‌بيند.

خجالت را با ترازوي صورت مي‌كشند تا ديده شود.

موريانه‌هاي اصيل قبل از صرف چوب، ورد مي‌خوانند.

الحق اغلب سياست‌مردان انسانهای شريف، متين و موقری هستند؛ تا ساکت اند.

چيني‌ها براي كمك به جهانِ كم پول حاضرند خودشان را هم زير قيمت كپي ‌كنند.