درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
شنبه 17 شهریور 1386
موضوع: براده‌ها
● جاسوس


از وقتي با روحم قهر كردم؛ من در گور او مي‌خوابم، او در آسمانِ من.

جنازه‌ي جاسوس را با تلفن همراهش دفن كردند تا مبادا از آن دنيا خبرچيني كند.

مرگ پايان هيچ چيز نيست؛ عذابي كه از دست مرده‌ها مي‌كشيم بيش از زندگان است.

آدم غير سيگاري، آه مي‌كشد و مي‌گويد: نکشيدن سيگار هم يک جورهايی لذت بخش است.

كساني كه دفعتاً به قدرت مي‌رسند همچون نوزاداني هستند كه يك شبه بزرگ شده و پدرِ پرمدعاي پدر و مادر خود مي‌شوند.