درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
سه شنبه 20 شهریور 1386
موضوع: براده‌ها
● مجهولات


براي همه، نجواي آدمهايي كه وجود ندارند وجود ندارد.

مجهولات، اسباب سرگرميِ بچه‌هاي تُخسِ زمين است.

در عكس‌ها‌ كس ديگري هستيم؛ كسي دور، كسي در قبل.

ما از مردگانِ هم‌سن مسن‌تريم؛ ولي معلوم نيست بزرگ‌تريم!

آدم‌هاي در سايه و بي سايه، ردِّ هيچ خاطره‌اي بجا نمي‌گذارند.