درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
چهارشنبه 21 شهریور 1386
موضوع: براده‌ها
● تصادف


كتاب‌ها، با بوي گذشته در آينده زيست مي‌كنند.

در خواب، خيال مي‌كردم دارم خوابِ رؤيايي شيرين مي‌بينم.

ارواح سرگردان، در جستجوي علت مرگِ ناگهاني و مشكوكِ خوداند.

در پيش‌آمدها، تصادف معني ندارد؛ مگر تصادفاً پيش‌آمدي، پيش بيايد.

كسي احساس تنهايي محض مي‌كند که قدرت رفاقت با روح خود را ندارد.