درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
یکشنبه 25 شهریور 1386
موضوع: براده‌ها
● خسوف


رؤيا، وقتی براي مَلال ندارد.

گاهواره‌ي زمين مي‌گردد؛ بخواب...!

بلاهتِ انبوه يعني تأئيدِ جمعيِ مهمل.

وقتِ خسوف، روي ماه‌ات را كم مي‌كنند.

محال است دو چشم به يك چشم ‌ بنگرند.