درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
دوشنبه 26 شهریور 1386
موضوع: براده‌ها
● عدالت


جهان متقابلاً با ما به عدالت رفتار نمي‌كند.

برای غلبه بر مرگ، با او طرحِ رفاقت ريخت!

كافي است عادت كنيم، بقيه‌ي مسائل حل است!

در حالتِ عجيبِ فراگير، عقل اسباب حيرت است.

شعله‌ي خيانتِ افروخته با نيّتِ خير، مستقيماً خاكستر مي‌كند.