درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
جمعه 30 شهریور 1386
موضوع: براده‌ها
● تابه


مرغ سحر را با چنگ خورد.

بلبلِ مست، سكسكه مي‌خواند.

مثلِ سگ از سگ مي‌ترسد.

به ماهي آزادِ در تابه مي‌نگرم!

پشه، صادقانه فكر مي‌كند ما حِجامتِ موسيقاييِ را دوست داريم.