درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
سه شنبه 3 مهر 1386
موضوع: براده‌ها
● غرور


هراس‌دارِ پيري به آن نمي‌رسد.

تا روشنيِ چراغ، شبْ جشن مي‌گيرد.

در عيدِ هر نگاه، تحويلِ حال مي‌كنم.

درختِ مغرور، غرورِ تبر را نشكست.

چه غمبار است گم ‌شوی و هيچكس نباشد دنبالت بگردد!