درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
چهارشنبه 4 مهر 1386
موضوع: براده‌ها
● افتاده


از حيرتِ هوا، فيل می‌بارد.

اُفتاده، از افتادگی، نمی‌افتد.

گلنام‌ها، نيمي به گل، طلبكارند.

جنگجوی ذهنی با سايه هم نمی‌جنگد.

هميشه جلدِ آخرِ تاريخ، خطموش‌خوردگی دارد.