درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
پنجشنبه 5 مهر 1386
موضوع: براده‌ها
● شوخي


شب، روز را شير می‌كند.

با بالا رفتن، بالا را پايين آورد.

جاذبه، حقِ انتخابِ سيب را انتخاب کرده است.

به شوخيِ ازدواج‌هاي شوخي‌شوخي، طلاق نمي‌خندد.

مراسمِ صبگاه، روز را از شب تحويل می‌گيرد؛ شام، کوفته پس می‌دهد.